PRIVACY-VERKLARING

PRIVACY-VERKLARING

m.b.t. de verschillende onderdelen van werkzaamheden zoals omschreven bij de inschrijving van de K.v.K.

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen ander doeleind dan in deze Privacy Verklaring wordt beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

 

Restauratie:

Voor een periode van zeven jaar zullen de volgende persoonsgegevens worden bewaard:

N.a.w.-gegevens en telefonische bereikbaarheid van de eigenaar c.q. opdrachtgever

 

Bevorderen van en (doen) importeren van consumentengoederen alsmede verhandeling van dergelijke goederen, waaronder ambulant:

Voor een periode van zeven jaar zullen de volgende gegevens van derden worden bewaard:

N.a.w.-gegevens en telefonische bereikbaarheid van de persoon en het bedrijf waarmee zaken wordt gedaan alsmede gegevens van inschrijving bij de K.v.K. en indien aanwezig het btw-nummer

 

Geschriften:

Voor een periode van zeven jaar zullen de volgende gegevens worden bewaard:

N.a.w.-gegevens en telefonische bereikbaarheid van afnemer teksten

 

Adviesdiensten op het gebied van HR:

Voor een periode van zeven jaar zullen de volgende gegevens worden bewaard:

  • a.w.-gegevens en telefonische bereikbaarheid van opdrachtgever
  • Aaantekeningen en verslagen van gevoerde gesprekken

 

Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het opstellen van de factuur en de eigen administratie. Deze gegevens zijn, indien aan de orde, opvraagbaar door het administratiekantoor die de zaken voor Beeld-in-Huis regelt, de belastingdienst en assuradeuren. Deze gegevens worden bewaard in de eigen administratie, het eigen pc-bestand en de eigen telefoonlijst.

 

Beeld-in-Huis is gerechtigd foto’s te maken van het(de) te herstellen c.q. restaureren object(en), alsook van de resultaten daarvan.

Beeld-in-Huis is gerechtigd deze foto’s te gebruiken voor haar website, alsook deze te plaatsen op haar eigen accounts als bijv. Facebook en LinkedIn en voor overige zakelijke doeleinden. Deze zakelijke doeleinden zijn bijv. het gebruiken van een foto in een advertentie, het tonen van een foto als voorbeeld voor andere opdrachten, het plaatsen van foto’s in eigen pr-materiaal.

 

Gevolmachtigde:

G.M.H. de Groot, Rembrandtstraat 70, 5301 SX Zaltbommel heeft volledige bevoegdheid. 

 

Het Nederlands recht is op deze verklaring van toepassing.

 

 

Zaltbommel, 22 mei 2018