Het Fluitertje

Het Fluitertje

Restauratie van een gipsen beeld. De zwaarbeschadigde handjes, waar wat vingertjes aan ontbraken, zaten er los bij.

Datum:

Klant:

Categorie:

Materiaal: