Maria en Jezus

Maria en Jezus

Restauratie van een gipsen beeld uit 1841. In overleg met de klant is besloten alleen de afgebroken delen te herstellen en de gezichten van Maria en Jezus bij te werken.

Datum:

Klant:

Categorie:

Materiaal: