Maria en Jezus

Maria en Jezus

Restauratie van een gipsen beeld. Bij dit beeld zijn de beentjes opnieuw opgebouwd. Ook is het rechterarmpje van Jezus veranderd, aangezien dit armpje bij een eerdere restauratie niet in verhouding tot het lichaam was opgebouwd.

Datum:

Klant:

Categorie:

Materiaal: